Nasjonal klinisk retningslinje for behandling av pasienter med schizofreni og komplekse behandlingsforløp - vedvarende symptomer, misbruk eller mangelfull behandlingstilknytning

Lenke: Nasjonal klinisk retningslinje for behandling av pasienter med schizofreni og komplekse behandlingsforløp - vedvarende symptomer, misbruk eller mangelfull behandlingstilknytning

Original tittel: National Klinisk Retningslinje for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb - vedvarende symptomer, misbrug eller mangelfuld behandlingstilknytning

Først publisert: 14.09.2016

Sist faglig oppdatert: 14.09.2016

Tema: Schizofreni og psykose

Emner: Psykose, Schizofreni

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Sundhedsstyrelsen - Danmark

Språk: Norsk