Nasjonale retningslinjer for rus- og avhengighetsbehandling

Lenke: Nasjonale retningslinjer for rus- og avhengighetsbehandling

Original tittel: Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Tema: Rus og avhengighet

Emner: Rus og avhengighet

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Socialstyrelsen (Sverige)

Språk: Svensk