Pasienter med CFS/ME: Utredning diagnostikk, behandling, pleie og omsorg

Lenke: Pasienter med CFS/ME: Utredning diagnostikk, behandling, pleie og omsorg

Original tittel: Veileder for utredning og behandling av kronisk utmattelsessyndrom

Description:

Oppsummerer eksisterende kunnskap og gir anbefalinger om utredning, diagnostikk, behandling, pleie og omsorg for pasienter CFS/ME.

Først publisert: 03.12.2015

Sist faglig oppdatert: 16.03.2018

Tema: Kropp og sinn

Emner: Kronisk utmattelsessyndrom (ME)

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Oslo Universitetssykehus, Helsedirektoratet

Språk: Norsk