Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD). I: Veileder for barne- og ungdomspsykiatri

Lenke: Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD). I: Veileder for barne- og ungdomspsykiatri

Først publisert: 03.12.2015

Sist faglig oppdatert: 11.10.2019

Tema: Barn og unges psykiske helse, Traumer, stress og overgrep, Angst

Emner: Posttraumatisk stresslidelse (PTSD), Angst, Traumer, stress og overgrep

Dokumenttype: Retningslinjer, Veiledere

Utgiver: Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Språk: Norsk