Psykologers rolle i terminal pleie

Lenke: Psykologers rolle i terminal pleie

Original tittel: The Role of Psychology in End of Life Care

Tema: Kropp og sinn

Emner: Palliasjon

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: American Psychological Association (APA)

Språk: Norsk