Psykose og schizofreni hos voksne

Lenke: Psykose og schizofreni hos voksne

Original tittel: Psychosis and schizophrenia in adults

Først publisert: 03.12.2015

Sist faglig oppdatert: 24.01.2017

Tema: Schizofreni og psykose

Emner: Psykose, Schizofreni

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: National Institute for Health and Care Excellence (NICE)

Språk: Norsk