Retningslinje for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter for kvinner som lever med HIV

Lenke: Retningslinje for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter for kvinner som lever med HIV

Original tittel: Consolidated guideline on sexual and reproductive health and rights of women living with HIV – Guideline

Først publisert: 19.05.2019

Tema: Seksuell helse, Kjønn og seksualitet

Emner: HIV og AIDS

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: World Health Organization (WHO)

Språk: English