Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner

Lenke: Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner

Først publisert: 26.10.2018

Sist faglig oppdatert: 26.10.2018

Tema: Psykisk helse, Voldsrisiko og kriminalitet

Emner: Voldsrisiko og kriminalitet

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Språk: Norsk