Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Lenke: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Først publisert: 07.06.2016

Sist faglig oppdatert: 07.06.2016

Tema: Psykisk helse, Rus og avhengighet

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk