Aktivitetshåndboken

Lenke: Aktivitetshåndboken

Original tittel: Aktivitetshåndbok, Aktivitetshåndboka

Description:

Del 1 handler om fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv, med fokus på motivasjon, tilrettelegging og generelle aktivitetsanbefalinger. Del 2 presenterer konkrete anbefalinger for bruk av fysisk aktivitet i behandlingen av 33 ulike sykdommer og tilstander.

Tema: Fysio- og ergoterapi, Helsefremmende og forebyggende tiltak, Allmennmedisin, Samfunnsmedisin og folkehelse, Muskel og skjelett

Emner: Fysisk aktivitet, Fysioterapi, Eldre

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk