Aktivitetshåndboken

Lenke: Aktivitetshåndboken

Original tittel: Aktivitetshåndbok, Aktivitetshåndboka

Description:

Del 1 handler om fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv, med fokus på motivasjon, tilrettelegging og generelle aktivitetsanbefalinger. Del 2 presenterer konkrete anbefalinger for bruk av fysisk aktivitet i behandlingen av 33 ulike sykdommer og tilstander.

Tema: Barn og unge, Fysio- og ergoterapi, Eldre, Helsefremmende og forebyggende tiltak, Allmennmedisin, Samfunnsmedisin og folkehelse, Muskel og skjelett

Emner: Barn og unge, Fysisk aktivitet, Eldre, Fysio- og ergoterapi

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk