Arbeidsmedisinske veiledninger (Arbeids-NEL)

Lenke: Arbeidsmedisinske veiledninger (Arbeids-NEL)

Original tittel: ArbeidsNEL

Description:

Arbeidsmedisinske veiledninger er en omfattende samling av veiledninger som er ment som et hjelpemiddel for arbeidsmedisinere i den praktiske hverdag og er et godt utgangspunkt når den enkelte skal utarbeide prosedyrer for sin egen virksomhet.  Samlingen er inndelt i fire hovedområder:

  • individuell helse
  • eksponeringsfaktorer & yrker
  • psykososiale forhold
  • annet - blant annet attføring, melding av yrkesskade/yrkessykdom, lovpålagte helsekontroller og taushetsplikten

Tema: Miljø, Arbeidsmedisin, Allmennmedisin, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Arbeidsmedisin, Arbeidsforhold

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Norsk Helseinformatikk (NHI)

Språk: Norsk