Håndhygiene - nasjonal veileder (FHI)

Lenke: Håndhygiene - nasjonal veileder (FHI)

Korttittel: Håndhygieneveileder

Original tittel: Veileder for håndhygiene i helsetjenesten

Description:

Veilederen gir et faglig rammeverk for utforming, implementering og evaluering av interne håndhygieneprogram, retningslinjer og prosedyrer knyttet til håndhygiene. Anbefalingene i veilederen gjelder for alt klinisk helsepersonell og helsefaglige utdanningsinstitusjoner.

Først publisert: 24.02.2017

Tema: Helsefremmende og forebyggende tiltak, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Forebygging

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk