Legionellaveilederen (FHI)

Lenke: Legionellaveilederen (FHI)

Korttittel: Legionellaveilederen

Original tittel: Veileder for forebygging av legionellasmitte

Description:

Veileder for forebygging av legionellasmitte er skrevet for kommunehelsetjenesten, som skal føre tilsyn med innretningene, og for eiere og driftsansvarlige for innretninger som kan spre legionellasmitte.

 

Først publisert: 13.03.2013

Sist faglig oppdatert: 29.09.2020

Tema: Miljø, Samfunnsmedisin og folkehelse, Smittevern

Emner: Forebygging

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk