NFFs yrkesetiske retningslinjer

Lenke: NFFs yrkesetiske retningslinjer

Description:

Retningslinjene omhandler forhold til pasienter, kolleger og samarbeidspartnere i tillegg til markedsføring, fagutvikling, faglig forsvarlighet, forskning og informasjon

Først publisert: 24.01.2008

Sist faglig oppdatert: 22.03.2021

Tema: Fysio- og ergoterapi, Etikk

Emner: Fysio- og ergoterapi

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Norsk Fysioterapeutforbund

Språk: Norsk