Utbruddshåndboka (FHI)

Lenke: Utbruddshåndboka (FHI)

Original tittel: Utbruddsveilederen

Description:

Utbruddsveilederen er en veileder for kommuneleger og Mattilsynet når det gjelder oppklaring av sykdomsutbrudd som skyldes smitte fra mat, vann eller dyr. Veilederen presenterer metodene og hvordan ansvaret fordeles. Her finnes også spørreskjema, andre verktøy og bakgrunnsinformasjon.

I forbindelse med omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen, skifter tre av Folkehelseinstituttets veiledere navn til håndbok fra og med 27. mai 2024.

Følgende veiledere skifter navn:

Oppdateringer skjer fortløpende.

Tema: Samfunnsmedisin og folkehelse, Smittevern

Emner: Smittevern, Forebygging

Dokumenttype: Nasjonal veileder, Veiledere

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk