Brosjyre for etterregistrering i SYSVAK og råd om videre vaksinasjon

Lenke: Brosjyre for etterregistrering i SYSVAK og råd om videre vaksinasjon

Først publisert: 23.09.2016

Sist faglig oppdatert: 31.05.2019

Tema: Samfunnsmedisin og folkehelse, Smittevern

Emner: COVID-19, Forebygging

Dokumenttype: Informasjonsark

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk