Håndhygiene – råd og informasjon til befolkningen

Lenke: Håndhygiene – råd og informasjon til befolkningen

Tema: Helsefremmende og forebyggende tiltak, Samfunnsmedisin og folkehelse, Smittevern

Emner: Forebygging

Dokumenttype: Informasjonsark

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk