Krisesentertilbudet på flere språk - oversikt filmer

Lenke: Krisesentertilbudet på flere språk - oversikt filmer

Description:

Bufdir har nå oversatt informasjonsfilmer om at krisesentertilbudet er åpent og trygt.

Tema: Helsefremmende og forebyggende tiltak, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Flyktninger og innvandrere, Traumer, stress og overgrep

Dokumenttype: Informasjonsark

Utgiver: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Språk: Annet