Øvelser for å forebygge fall

Lenke: Øvelser for å forebygge fall

Tema: Helsefremmende og forebyggende tiltak, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Forebygging, Eldre

Dokumenttype: Retningslinjer, Veiledere

Utgiver: Helsenorge.no

Språk: Norsk