Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Karmøy kommune, Rogaland

Lenke: Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Karmøy kommune, Rogaland

Description:

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Kommunen ønsker også at forskriften skal bidra til en bedre avfallshåndtering og økt utnyttelse av ressurser gjennom avfallsreduksjon, materialgjenvinning og energiutnyttelse.

Først publisert: 17.10.2007

Sist faglig oppdatert: 10.11.2015

Tema: Miljø, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Forurensning, Miljø

Dokumenttype: Forskrifter, Lover og regler

Utgiver: Lovdata

Språk: Norsk