Folkehelseloven

Lenke: Folkehelseloven

Original tittel: Folkehelseloven

Description:

Folkehelseloven gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å fremme folkehelse.

Først publisert: 09.06.2017

Sist faglig oppdatert: 09.06.2017

Tema: Samfunnsmedisin og folkehelse

Dokumenttype: Lover og regler

Utgiver: Lovdata

Språk: Norsk