Forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler

Lenke: Forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler

Description:

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 17. februar 2010 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).

Først publisert: 11.08.2014

Sist faglig oppdatert: 16.12.2015

Tema: Samfunnsernæring, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Ernæring

Dokumenttype: Lover og regler

Utgiver: Lovdata

Språk: Norsk