Risiko, sårbarhet og beredskap (samleside)

Lenke: Risiko, sårbarhet og beredskap (samleside)

Description:

Forskrifter, veiledninger, temaveiledere og faktaark om samfunnssikkerhet, forebygging og beredskap lokalt, regionalt og nasjonalt.

Tema: Helserett, Organisasjon og kommunehelsetjenesten, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Beredskap

Språk: Norsk