Forebygging.no

Lenke: Forebygging.no

Description:

Forebygging.no er en kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid. Nett-
tjenesten utvikles gjennom et bredt samarbeid mellom fagmiljøer i Norge. Forebygging.no inneholder mer enn 10.000 fagemner med særlig fokus på rusforebyggende arbeid.

 

Først publisert: 02.03.2011

Sist faglig oppdatert: 21.09.2021

Tema: Helsefremmende og forebyggende tiltak, Samfunnsmedisin og folkehelse

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: Forebygging.no

Språk: Norsk