Helsedirektoratet: Miljø og helse

Lenke: Helsedirektoratet: Miljø og helse

Description:

«Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.» (Definisjonen av miljørettet helsevern etter kommunehelsetjenestelovens § 4a – 1).

Tema: Miljø, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Forurensning

Dokumenttype: Organisasjoner

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk