Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

Lenke: Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

Description:

Forskriften berører private så vel som offentlige virksomheter og gjelder for blant annet sykehus, sykehjem, tannhelsetjeneste og skolehelsetjeneste. Forskriften opphever forskrift av 18. november 1987 nr. 1153 om legemiddelforsyning mv. i den kommunale helsetjeneste, og forskrift 18. desember 2001 nr. 1576 om legemiddelforsyning mv. ved sykehus og andre helseinstitusjoner. 

Først publisert: 09.07.2008

Sist faglig oppdatert: 03.12.2015

Tema: Samfunnsmedisin og folkehelse

Dokumenttype: Forskrifter, Lover og regler

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk