Barn, unge og kriminalitet

Lenke: Barn, unge og kriminalitet

Original tittel: Barn, unge og kriminalitet

Først publisert: 15.11.2020

Sist faglig oppdatert: 15.11.2020

Tema: Helsefremmende og forebyggende tiltak, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Voldsrisiko og kriminalitet

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk

Metabeskrivelse: Hvordan forhindre at barn og unge kommer inn i eller fortsetter med en kriminell løpebane?