Utjevning av helseforskjeller

Lenke: Utjevning av helseforskjeller

Først publisert: 01.01.2022

Sist faglig oppdatert: 01.01.2022

Tema: Helsefremmende og forebyggende tiltak, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Sosial ulikhet i helse

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk

Metabeskrivelse: sosial ulikhet i helse