Behovet for arbeidskraft og omsorgsboliger i pleie- og omsorgssektoren mot 2060

Lenke: Behovet for arbeidskraft og omsorgsboliger i pleie- og omsorgssektoren mot 2060

Tema: Statistikk helsevesenet, Organisasjon og kommunehelsetjenesten, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Kommunehelsetjeneste, Organisering

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Språk: Norsk

Metabeskrivelse: statistikk