Bolig, helse og sosial ulikhet

Lenke: Bolig, helse og sosial ulikhet

Description:

Alt fra fysiske betingelser slik som inneklima og størrelse, eie - og leieforhold og sosiodemografiske forhold som beliggenhet og nabolagsprofil kan ha betydning for helse og fordeling av helse. Denne rapporten drøfter hvordan disse faktorene kan påvirke helse og den sosiale fordelingen av helse, og på hvilken måte boforhold kan være med på å produsere, opprettholde eller utjevne sosiale helseforskjeller.

Først publisert: 13.09.2012

Sist faglig oppdatert: 27.05.2019

Tema: Helsefremmende og forebyggende tiltak, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Sosial ulikhet i helse, Forebygging

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk

Metabeskrivelse: sosial ulikhet