Bruk av tvang og grensesetting i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem: systematisk kartleggingsoversikt (oppdatering)

Lenke: Bruk av tvang og grensesetting i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem: systematisk kartleggingsoversikt (oppdatering)

Først publisert: 15.03.2023

Sist faglig oppdatert: 15.03.2023

Tema: Helsefremmende og forebyggende tiltak, Organisasjon og kommunehelsetjenesten, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Barnevern, Forebygging

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk