Brukertilfredshetsevaluering – kommunale tjenester rus

Lenke: Brukertilfredshetsevaluering – kommunale tjenester rus

Først publisert: 15.11.2020

Sist faglig oppdatert: 15.11.2020

Tema: Organisasjon og kommunehelsetjenesten, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Kommunehelsetjeneste, Rus og avhengighet

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk