Effekten av et gratis skolemåltid- en kunnskapsoppsummering

Lenke: Effekten av et gratis skolemåltid- en kunnskapsoppsummering

Først publisert: 24.01.2023

Sist faglig oppdatert: 24.01.2023

Tema: Helsefremmende og forebyggende tiltak, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Barn og unge, Kosthold, Sosial ulikhet i helse

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk