Enetiltak og alenetiltak i barnevernet. Et nødvendig botilbud til barn og ungdom

Lenke: Enetiltak og alenetiltak i barnevernet. Et nødvendig botilbud til barn og ungdom

Først publisert: 05.09.2023

Sist faglig oppdatert: 05.09.2023

Tema: Helsefremmende og forebyggende tiltak, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Barn og unge

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: OsloMet

Språk: Norsk

Metabeskrivelse: Enetiltak er nyttige for en gruppe barn og unge