Familievernet må aktivt inkludere barn og unge

Lenke: Familievernet må aktivt inkludere barn og unge

Description:

Barn og unge inkluderes i større grad enn tidligere ved familievernkontorene. Men de er likevel en gruppe som må «jobbes aktivt inn døra». Det viser ny rapport fra NOVA.

Tema: Helsefremmende og forebyggende tiltak, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Barn og unge

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Språk: Norsk