Folkehelse, ernæring og fysisk aktivitet

Lenke: Folkehelse, ernæring og fysisk aktivitet

Description:

Retningsgivende strategiplan for det tobakksforebyggende arbeidet. I rapporten finnes statisitikk, grunnlag for valg av satsningsområder og virkemidler, overordnede mål og innsatsområder, tobakksforebygging som del av lokalt folkehelsearbeid o.a.

Først publisert: 18.12.2007

Sist faglig oppdatert: 16.12.2015

Tema: Helsefremmende og forebyggende tiltak, Samfunnsmedisin og folkehelse, Kostholdsråd

Emner: Barn og unge, Kosthold, Fertilitet, Flyktninger og innvandrere, Arbeidsmiljø, Seksuell helse, Miljø, Rus og avhengighet

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk