Gjennomgang av momskompensasjonsordningen - frivillighet

Lenke: Gjennomgang av momskompensasjonsordningen - frivillighet

Først publisert: 15.06.2023

Sist faglig oppdatert: 15.06.2023

Tema: Helsefremmende og forebyggende tiltak, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Frivillige organisasjoner

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Regjeringen.no

Språk: Norsk