Levekår (temaside)

Lenke: Levekår (temaside)

Tema: Statistikk, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Sosial ulikhet i helse

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Språk: Norsk

Metabeskrivelse: statistikk