Ulik forståelse av grensesetting og bruk av tvang i fosterhjem

Lenke: Ulik forståelse av grensesetting og bruk av tvang i fosterhjem

Først publisert: 28.09.2023

Sist faglig oppdatert: 28.09.2023

Tema: Helsefremmende og forebyggende tiltak, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Barn og unge

Dokumenttype: Rapporter

Språk: Norsk