Vurdering av utbruddssituasjonen i skoler og barnehager

Lenke: Vurdering av utbruddssituasjonen i skoler og barnehager

Først publisert: 12.03.2021

Sist faglig oppdatert: 12.03.2021

Tema: Samfunnsmedisin og folkehelse, Smittevern

Emner: COVID-19, Skolehelsetjeneste

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk