Beredskap mot akutt forurensning

Lenke: Beredskap mot akutt forurensning

Description:

Den som oppdager akutt forurensning, skal varsle via nødnummer 110.

Tankbil som velter, skip på grunn, utslipp av store mengder plastpellets til sjø eller tank som lekker? Akutt forurensning krever akutte tiltak for å hindre store eller langvarige skader på miljøet.

Tema: Miljø, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Beredskap, Forurensning

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Miljødirektoratet

Språk: Norsk