Bestillingsskjema for vaksiner, immunglobuliner og sera

Lenke: Bestillingsskjema for vaksiner, immunglobuliner og sera

Tekst:

Vaksiner bør fortrinnsvis bestilles på nett: http://vaksinebestilling.fhi.no. Her finner du skjema for bestilling av vaksiner via post. Det er separate skjema for bestilling av vaksiner til barnevaksinasjonsprogrammet, vaksiner utenom barnevaksinasjonsprogrammet og HPV-vaksine til unge kvinner.

Tema: Samfunnsmedisin og folkehelse, Smittevern

Emner: Vaksiner

Dokumenttype: Retningslinjer, Veiledere

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk