Friluftsliv - Temaside

Lenke: Friluftsliv - Temaside

Description:

Her finner du blant annet veiledere innen:

  • Kommunen sitt ansvar for allemannsretten
  • Kartlegge og verdsette friluftslivsområder
  • Tiltak for å lette ferdselen i utmark
  • Tillate avgift for tilgang til friluftsområder
  • Korleis trygge allmenta sine friluftsinteresser?
  • Kommunens ansvar for motorferdsel
  • mm

Tema: Miljø, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Miljø

Dokumenttype: Veiledere, Lover og regler

Utgiver: Miljødirektoratet

Språk: Norsk