Håndbok for Nasjonalt verktøy for observasjon av smitteforebyggende tiltak i helsetjenesten (NOST)

Lenke: Håndbok for Nasjonalt verktøy for observasjon av smitteforebyggende tiltak i helsetjenesten (NOST)

Description:

Kunnskap om helsepersonells etterlevelse av smitteforebyggende tiltak er avgjørende for å avdekke forbedringsbehov og utforme forbedringstiltak.

FHI lanserte i 2022 NOST, et verktøy for observasjon av håndhygiene og andre smitteforebyggende tiltak i helsetjenesten.

Tema: Samfunnsmedisin og folkehelse, Smittevern

Emner: Smittevern

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk