Helseberedskap (samleside)

Lenke: Helseberedskap (samleside)

Description:

Helseberedskapens formål er å verne befolkningens liv og helse, og sørge for medisinsk behandling, pleie og omsorg til berørte personer i kriser og krig. Folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenesten, er sammen med beredskapsplanlegging og øvelser, grunnlaget for å forhindre og møte kriser.

Tema: Helsefremmende og forebyggende tiltak, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Beredskap

Dokumenttype: Retningslinjer, Veiledere

Utgiver: Regjeringen.no

Språk: Norsk