Isoleringsveilederen (Smittevern 9)

Lenke: Isoleringsveilederen (Smittevern 9)

Description:

Veilederen gir faglige anbefalinger og råd om isolering av pasienter med smittsomme sykdommer i helseinstitusjoner. Den erstatter Helsedirektoratets ”Bruk av isolering til å forebygge smittespredning i sykehus” fra 1988.

Tema: Samfunnsmedisin og folkehelse, Smittevern

Emner: Smittevern, Sykehjem

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk