Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027

Lenke: Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027

Description:

Gjennom Nasjonal helse- og samhandlingsplan presenterer regjeringen seks hovedgrep:

  • Rekruttere og beholde personell med riktig kompetanse
  • Endre finansieringsordningene
  • Prøve ut og innføre nye organiseringsformer
  • Ny strategi for digitalisering av helse- og omsorgstjenestene
  • Forenkle og tydeliggjøre regelverk
  • En attraktiv og framtidsrettet allmennlegetjeneste

Tema: Helsefremmende og forebyggende tiltak, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Barn og unge, Psykisk helse, Eldre

Dokumenttype: Retningslinjer, Veiledere

Utgiver: Regjeringen.no

Språk: Norsk