Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

Lenke: Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

Tema: Organisasjon og kommunehelsetjenesten, Samfunnsmedisin og folkehelse, Smittevern

Emner: Vaksiner, Organisering

Dokumenttype: Retningslinjer, Veiledere

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk