Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta (Smittevern 15)

Lenke: Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta (Smittevern 15)

Description:

Forskrift om smittevern i helsetjenesten trådte i kraft 1. juli 2005. Den erstatter forskrift om smittevern i helseinstitusjoner – sykehusinfeksjoner fra 1. august 1996 og viderefører kravet om infeksjonskontrollprogram i helseinstitusjoner.

Folkehelseinstituttet har nå utarbeidet en veileder til den nye forskriften. Formålet med veilederen er å hjelpe de virksomhetene som omfattes av forskriften til å få på plass et infeksjonskontrollprogram.

Tema: Samfunnsmedisin og folkehelse, Smittevern

Emner: Sykehjem, Sykepleie, Hjemmetjenester, Infeksjon

Dokumenttype: Retningslinjer, Veiledere

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk