Sirkulær økonomi

Lenke: Sirkulær økonomi

Description:

I en sirkulær økonomi utnytter vi naturressurser og produkter effektivt og så lenge som mulig, i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt.

Tema: Miljø, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Miljø

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Miljødirektoratet

Språk: Norsk